Bảo Hiểm Nông Nghiệp - Ngọc Gia Nguyễn

Bảo hiểm nông nghiệp

BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp bao gồm:

– Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau;

– Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, gia cầm;

– Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp; cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Các rủi ro được hỗ trợ bảo hiểm bao gồm: Rủi ro thiên tai; Rủi ro dịch bệnh và dịch hại thực vật.

Nông nghiệp là lĩnh vực luôn có độ rủi ro thiên tai, dịch bệnh cao. Bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam mặc dù đã được triển khai khá đồng bộ và quyết liệt, các cơ chế chính sách đã ban hành thực hiện khá đầy đủ, tạo điều kiện cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức triển khai thực hiện nhưng bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam đã bộc lộ không ít những khó khăn, hạn chế.

Bảo hiểm nông nghiệp là một sản phẩm bảo hiểm truyền thống nằm trong số hơn 500 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ hiện hành trên thị trường bảo hiểm thế giới (bao gồm trên 250 sản phẩm bảo hiểm tài sản, gần 200 sản phẩm bảo hiểm con người và xấp xỉ 100 sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm). Việt Nam là một nước nông nghiệp, nhưng hàng năm thiên tai, dịch bệnh đã cướp đi của người nông dân khối tài sản ước tính 1,5% GDP. Vì vậy, người nông dân cần một sự bảo đảm cho thành quả và công sức lao động của mình và bảo hiểm nông nghiệp chính là hi vọng chuẩn xác nhất.

Thực tế đã chỉ ra rằng: Bảo hiểm nông nghiệp chỉ có thể thực hiện thành công khi trở thành một chính sách của Nhà nước. Để thực thi một chính sách của nhà nước, không chỉ có sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm mà cần có sự tham gia, quan tâm của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Xem chi tiết Nghị định TẠI ĐÂY

Từ khóa:  

Các bài viết liên quan