Chính Sách Thuế Bảo Vệ Môi Trường đối Với Mặt Hàng Dầu Trắng Nhập Khẩu - Ngọc Gia Nguyễn

Chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng nhập khẩu

Chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng nhập khẩu

Tổng cục Hải quan cho biết vừa có văn bản hướng dẫn áp mã HS, thuế nhập khẩu và chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng nhập khẩu vào Việt Nam.


Về mã HS: Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Mặt hàng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng thuộc phân nhóm 2710.19 “–Loại khác”, tùy theo tính chất, công dụng của hàng hóa sẽ được phân loại vào các mã số chi tiết khác nhau.
Về thuế nhập khẩu: Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính thì dòng hàng 9840.25.00 “- Dầu Parafin- Paraffinic oil dùng trong sản xuất sản phẩm cao su”, mã hàng tương ứng tại mục I Phụ lục II là 2710.19.90 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Do đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Mặt hàng dầu Parafin- Paraffinic oil, loại dùng trong sản xuất sản phẩm cao su có mã hàng tương ứng tại mục I Phụ lục II là 2710.19.90 được áp dụng mức thuế nhập khẩu theo Chương 98, mã số 9840.25.00; đối với dầu loại khác áp dụng mức thuế theo Chương 27.

Vì vậy, đối với mặt hàng dầu trắng hay dầu paraffin thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng trong ngành nhựa thì không được áp dụng thuế nhập khẩu theo Chương 98, mã số 9840.25.00.

Về thuế bảo vệ môi trường

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, bao gồm: “Xăng, trừ etanol; Nhiên liệu bay; Dầu diesel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn.

Xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại khoản này là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu) gốc hóa thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật…).

Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng dầu gốc hóa thạch thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với thành phần xăng dầu gốc hóa thạch”.

Do đó, mặt hàng Paraffinic oil (White oil – Dầu trắng, mã HS 2710.19.90) có chứa 100% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC.

Các bài viết liên quan