Kinh doanh hóa chất có điều kiện có phải xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hay không? Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất như thế nào?

0 Giá: Liên hệ để biết giá

  Kinh doanh hóa chất có điều kiện có phải xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hay không?

  Tư Vấn Miễn Phí
  • MIỀN BẮC : 033.211.7777
  • MIỀN NAM : 0903.723.006

  Thông tin chi tiết

  Cho tôi hỏi pháp luật hiện tại về việc kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất kinh doanh có điều kiện có phải xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh không? Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất như thế nào?

  Kinh doanh hóa chất có điều kiện có phải xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hay không?

  Căn cứ tại Điều 14 Luật Hóa chất 2007 quy định như sau:

  “Điều 14. Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

  1. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện là hóa chất nguy hiểm có yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

  2. Yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện được quy định như sau:

  a) Thực hiện quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này;

  b) Có cơ sở vật chất – kỹ thuật, năng lực chuyên môn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;

  c) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận.

  3. Bộ Công thương và các bộ, ngành có liên quan phối hợp xây dựng điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trình Chính phủ ban hành.

  4. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định quy chuẩn kỹ thuật và tổ chức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất quy định tại Điều này.”

  Như vậy, cần phải có giấy chứng nhận đủ kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất đối với các loại hóa chất kinh doanh có điều kiện.

  Kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo những gì?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật Hóa chất 2007 quy định như sau:

  “Điều 15. Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

  1. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh là hóa chất nguy hiểm được kiểm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, phạm vi, loại hình, quy mô, thời hạn sản xuất, kinh doanh để bảo đảm không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người, tài sản, môi trường.

  2. Yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh được quy định như sau:

  a) Thực hiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 của Luật này;

  b) Có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi là Giấy phép).

  3. Bộ Công thương và các bộ, ngành có liên quan phối hợp xây dựng điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trình Chính phủ ban hành.

  4. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép và tổ chức cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý của mình.”

  Theo đó việc, sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu trên và Giấy phép theo quy định.

  Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật Hóa chất 2007 quy định như sau:

  “Điều 11. Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

  1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải thực hiện các quy định về quản lý và an toàn hóa chất theo quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan để bảo đảm an toàn cho người lao động, sức khoẻ cộng đồng và môi trường.

  2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống an toàn và xử lý chất thải.

  3. Cơ quan quản lý nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.”

  Như vậy, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định trên.

  Từ khóa:  

  Bình luận

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận

  Sản Phẩm Liên Quan