Chính sách thanh toán

Phát Đại Lộc sẽ gửi sản phẩm qua đơn vị : giao hàng tiết kiệm hoặc viettel post